[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 48


Menniskiowännen 1747 7/1-23/12. Stockholm, Tryckt uti Kongl. Tryckeriet. Fr.

1 v., O.; 4 s. 4:o (17,8 x 11,5); 50 nr, 9 dlr kmpt.

Innehåller moraliska och satiriska uppsatser af Joh. Zarent.

Se härom vidare Sylwan, a, a., s. 202 o. följ.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_48.htm