[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 55
Ort: Stockholm.


Journal för Handel, Slöjd och Konst. 1823 3/1-34 28/11. Marquardska Boktryckeriet 1823, J. Hörberg 1824, Fr. B. Nestius 1825-29 24/3, Fr. B. Nestii enka 1829 27/3-30/10, L. J. Hjerta 1829 3/11-31, P. A. Norstedt & Söner 1832-34 28/11. Fr.

2 v., Ti. F., 4 s. 4:o, 2-spalt. (20,5 à 20 x 16 à 16,3). 4 rdr bko 1823, 24, därefter 5 rdr bko.

Kommersrådet J. Hertzman sökte 1822 10/12 tillstånd att under denna förändrade titel utgifva den Handelstidning (se I: 355), han 1800-22 utgifvit och erhöll 1822 13/12 utg.-bevis. Den innehöll hufvudsakligen berättelser om årsväxten, handel, sjöfart, vexelkurs, börspris samt reserapporter från utlandets marknadsplatser. Den upphörde 1834 28/11. Prenumeranterna erhöllo i dess ställe Statstidningen 2:152 ], i hvilken Journalens vigtigaste innehåll skulle komma att fortsättas.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_55.htm