[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 156
Ort: Stockholm.


Läsning för folket af sällskapet för nyttiga kunskapers spridande 1835 jan.-(fortgår) -1898, hvarefter dess titel ändrades till Läsning för Svenska Folket 1897-fortgår 1900. Tr. hos P. A. Norstedt & Söner. Fr. 1835-39. därefter Ant.

4 h. årl., 96 à 80 s. 8:o (15 à 16 x 8,5 à 9). 32 sk. bko eller 1 kr. för årgång (o. p)

En ny följd började häraf utgifvas 1869. Af en mängd häften hafva nya upplagor utkommit.

Redogörelse för innehållet i årg. 1879-1900 finnes i P. A. Norstedt & Söners Förlagskatalog 1879-1900 sid 213-222.

Utg.-bevis härå hafva blifvit utfärdade för andre sekreteraren i kongl. utrikeskabinettet Claës Bremer 1834 24/5 expeditionssekreteraren L. A. Ekmarck 1839 7/10, docenten Hans Forssell 1871 27/12 och fil. doktor Herman Hofberg 1875 24/5. Dess redaktörer hafva varit L. A. Ekmarck 1835-död 69 2/7, Hans Forssell 1869 juli-75 jan., H. Hofberg 1875 febr.-död 83 28/4 löjtnant Gustaf Lagerbring 1883 april-87 sept. samt fil. kandidat J. R. Spilhammar från och med 1887 dec. Dessa hafva tillika varit sekreterare i Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande. Under de 60 år, denna tidskrift fortgått, hafva många af Sveriges förnämsta författare lämnat bidrag därtill.

Såsom tilläggshäften till Läsning för Folket hafva utgifvits:

1. [C. J. L. Almquist], Grimstahamns Nybygge. Berättelse af C. J. L. A. 1870. (30 s.) 10 öre.

2. A. Hilarion Wistrand. Helsowårdslära med särskild hänsyn till nyfödda barn. 1871, (80 s.) 40 öre.

3. Sagan om Gunnlög Ormtunga och Skaldram, på Svenska tolkad af P. Aug. Gödecke. 1872. (47 s.), 25 öre.

[4.] Ny följd 1. V. Bergstrand. Svenska Statsförfattningen förr och nu. 1880. (43 s.), 50 öre.

[5.] Ny följd 2. H. Hofberg. Några drag ur det forna skogsbyggarelifvet i Halland. 1881. (69 s.), 50 öre.

[6.] Ny följd 3. G. V. Schiaparelli. Om stjernfall. Öfversättning af R. R.[ubenson]. 1888. (73 s.), 60 öre.

[7.] Ny följd 4. P. A. Gödecke. På Gustaf Adolfs-dagen i Vexiö seminarium den 6 nov. 1882. 1882. (52 s.), 40 öre.

[8.] Ny följd 5. Fr. Fehr. Doktor Martin Luther. En minnesteckning. 1885. (96 s.), 60 öre.

[9.] Ny följd 6. Sakregister till Läsning för Folket 1835-89, (årg. 1-55). 1889. (37 s.), 50 öre.

[10.] Ny följd 7. Carl Bowallius. Om Norrlands skogar. 1892. (31 s.), 25 öre.

[11.] Ny följd 8. Böcker lämpliga för Sockenbibliotek. 3:dje uppl. 1892. (48 s.), Utdelas gratis.

[12.] Ny följd 9. H. Forssell, Gustaf II Adolf. En minnesteckning. 1894. (108 s.), 75 öre.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_156.htm