[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 586
Ort: KALMAR.


Morgonbladet i Calmar. (Denna pamflett utdelas i stället för Onsdags Barometern) 1848 22/3-17/5. Tr. hos J. Engström. Fr.

1 v., O., 4 s. Fol., 3 sp. (34,3 x 23,3); 1 rdr 16 sk. bko. Den utdelades gratis till Barometerns prenumeranter i stället för dess Onsdagsnummer (jfr. nr 582)

Utg.-bevis härå utfärdades för arbetaren Carl Olsson 1848 3/4. Den redigerades af doktor Jon Engström, som i första numret förklarade sig fr.o. m. 22/3 icke deltaga i Barometerns redaktion, som öfverlåtits till annan person. Efter 17/5 började Barometern åter utgifvas äfven på onsdagarne.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_586.htm