[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 31


Anmärckningar Wid Swenska Post-Tidningarne. 1734 18/3-60 22/12. Stockholm, Kongl. Tryckeriet, J. H. Werner 1734; utan uppgift å boktryckeri för följ. åren, men tryckta, liksom Posttidningarne, å Schneiders tr. 1735-38 och därefter hos L. L. Grefing. Fr.

1 v., 4 s. 4:o (14,5 à 17,7 x 10 à 13, 5); 3 dlr kpmt 1734; 4 dlr kpmt 1735-60.

Utgjorde bihang till Stockholms Post-Tidningar och utgåfvos 1734, 35 af - sedermera kanslirådet - Carl Reinhold Berch; 1736-48 af sekreteraren i generalpostkontoret Anders Rydman samt 1749-60 af Matthias Benzel, adlad Benzelstjerna, sedermera statssekreterare och öfverpostdirektör.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_31.htm