[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 155
Ort: Stockholm.


Svenska Industriföreningens Tidskrift. 1834 dec.-39 dec. Tr. hos G. Scheutz. Ant.

1 m., 32 s.; 8:o (15,3 x 8,3) o. 1 pl. 5 rdr bko.

Teknisk tidskrift, innehållande äfven af myndigheterna kungjorda åtgärder, som angingo inhemska industrien, utdrag ur Industriföreningens minnesböcker, meddelanden rörande gjorda uppfinningar samt annonser. Utgjorde ett slags fortsättning af Journal för manufakturer och hushållning (se 2:83). Redigerad och utgifven af auditören G. Scheutz, som 1834 11/12 inlämnade anhållan om utg -bevis, hvilken likväl återtogs, hvarefter dylikt på begäran utfärdades för kramhandlanden P. A. Sprinchorn 1834 24/12.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_155.htm