[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 79


Nya Svenska Biblioteket, utgifvit af Carl Christof. Gjörwell. 1761 10/11-65 4/4. Stockholm, P. Hesselberg, 1761-65. Ant.

1 m., 64 à 24 s. 8:o (14,5 à 13,7 x 8 à 7,9); 24 dlr kpmt. för år. 2 bd à 12 h. Till bd. 1 hörer en i koppar graverad karta öfver enpå gränsen mellan Vestmanland och Gästrikland företagen »Sommarjagt d. 1 Sept. 1737 ». Innehåller uppsatser och handlingar angående Sveriges historia. Häraf är Svenska Archivum 1766-72 (nr 94) ett slags fortsättning.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_79.htm