[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1042
Ort: NORRKÖPING.


Norrköping. Norrköpings och omnejds annonsblad 1885 5/12-fortgår 1900. Tr. 1:sta sidan i Linköping och 2:dra sidan i Norrköping å I. Kjellbergs tr. 1885 5/12-86 10/3 samt helt och hållet i Norrköping å I. Kjellbergs tr. 1886 13/3-95 15/6, I. Kjellbergs eftertr. tr. 1895 22/6-96 9/11 o. Östgötens boktr. fr. 1896 14/11. Ant. o Fr.

2 v., O. L., 1885, 86, 1 v., L., 1887-96 26/9 o. 2 v., M. L., fr. 1896 3/10, 2 s. t. o. m. 1886 4/12 o. därefter 4 s. Fol., 4 sp. (42 à 29 x 28,7 à 23,5) 1885 5/12-86 4/12 o. 1887 12/11-89; 3 sp. (30 à 35,5 x 21,3 à 19,5), 1886 8/12-87 5/11, 1890-91 18/4 samt fr. 1896 3/10 och 3 sp. omväxlande med 4 sp. 1891 25/4-95 jan., 5 sp. (42,5 x 31,2) 1895 2/2-19/10 omväxlande med 6 sp. (54 x 41,5) och 1895 26/10-96 26/9.

Norrköping medföljde kostnadsfritt Östgötens Norrköpings-upplaga 3:779 ] 1886-90; särskild kostade den 2 kr. 40 öre 1886, 2 kr. 1887, 1 kr. 50 öre 1888, 1 kr. 1889, 90 samt fr. 1897, 45 öre 1891-94, 50 öre 1895, 96 (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckaren Frans Gustaf Isidor Kjellberg 1885 7/11, litteratören Oskar Teodor Olsson 1889 29/1, Knut Wilhelm Smitt 1894 20/12 och Per Albert Bergström 1900 8/2. Den har redigerats af Oskar Olsson t. o. m. 1894 1/12 och därefter af Knut Smitt.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1042.htm