[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 393
Ort: Stockholm.


Morgonbladet. 1865 1/1-15/5. T. hos N. Marcus 1865 1/1-29/1, C. A. Bergström (firma N. Marcus) 1865 5/2-9/4 och C. M. Thimgren 1865 15/5. Ant.

1 v. S t. o. m. 1865 12/2, därefter L.; 4 s.Fol., 3-spalt. (36 x 24); 5 rdr. Blott 16 nr utkommo.

Red. och utg. af litteratören Leopold Alm, som 1864 18/11 erhöll utg.-bevis, hvilket förnyades 1864 14/12. Tidningen utkom ånyo 1870 20/1, men upphörde snart igen.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_393.htm