[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 624
Ort: KARLSKRONA.


Blekinge läns Tidnings Veckoupplaga Blekingen 1885 4/12-92 30/12. Tr. i Länsboktryckeriet. Ant.

1 v., F., 4 s. Fol., 4 sp. (45,8 à 46 x 28,5) omväxlande med 5 sp. (51,5 x 35,2), 6 sp. (52,5 x 43) och 7 sp. (64,2 x 49,5). 20 öre 1885 dec. o. därefter 1 kr. 70 öre. (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckaren Göte Fredrik Bjurman 1885 6/11.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_624.htm