[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 355


Handelstidning. 1800 12/8-22 31/12. Stockholm, C. Delén och J. G. Forssgren 1800-1802 31/8, Carl Delén 1802 3/9-1805, C. F. Marquard 1806-1809 27/1, Marquardska Tryckeriet 1809 31/1-20 29/2. C. F. Berglund (f. d. Marquardska tr.) 1820 3/3-21 21/8 och Marquardska tryckeriet 1821 24/8-22 31/12. Fr.

1 v., Ti., 1800 12/8-25/11 och 2 v., Ti. F., 1800 2/12-22, 8 s. 8:o (14,5 x 7,7); 4 s. 4:o (14,5 à 16,5 x 12,5 à 12,8) 1801-22; 1 rdr 16 sk. bko 1800-8; 1 rdr 24 sk. bko 1809-11; 1 rdr 36 sk. bko 1812;

2 rdr bko 1813-22.

Utg. af proto-notarien A. Hertzman, som erhöll privilegium 1800 18/2 att få utgifva en tidning, som endast rörde handeln. I dec. 1809 anhöll Hertzman om ytterligare 10 års privilegium å utgifvandet af Handelstidningen, hvilket 1809 11/12 tillstyrktes af hofkanslern. Den upphörde med dec. 1822 och fortsattes af Journal för Handel, slöjd och konst [2:55]. (Se del. 2: Stockholms Tidn. fr. o. m. 1813.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_355.htm