[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 282


Fahlu Weckoblad. 1786 16/9-1821 29/12. Fahlun, Tryckt hos Pehr Ol. Axmar 1786 16/9-1816 3/2; P. O. Axmars Enka 1816 10/12-17 8/11; J. A. Axmar 1817 15/11-21 20/1; Axmarska boktryckeriet 1821 27/1-29/6(?) och O. U. Arborelius & Komp. 1821 1/7(?)-29/12. Fr. med titelvignett 1817 15/3-21.

1 v., L.; 4 s. 4:o (17,7 à 18,2 x 12,3 à 12,6); 40 »samlingar» à 50 nr. För hvarje samling 24 sk. specie 1786-99 16/11; 32 sk. specie 1799 23/11-1804 19/5; 24 sk. bko 1804 26/5-1809 21/1; 32 sk. bko 1809 28/1-11 26/10; 40 sk. bko 1811 2/11-17 8/11; 1 rdr 8 sk. bko 1817 15/11-21 29/12.

Boktryckaren P. O. Axmar erhöll 1786 22/8 privilegium att utgifva Fahlu Weckoblad, i hvars första nummer 1786 16/9 det är aftryckt. Ett troget facsimile af detta 1:a nr, tryckt å Generalstabens litogr. anstalt 1886, åtföljde som bilaga Tidning för Falu län och stad 1886 16/9 till minne af tidningspressens hundraåriga tillvaro i Falun. Axmar erhöll 1798 9/7(?) nytt privilegium å Fahlu Weckoblad, hvilket han utgaf till sin död 1816 3/2, och som sedermera fortsattes af såväl hans enka som hans son Johan Adolph Axmar, utan att någondera af dem synes hafva sökt och erhållit utgifningsbevis därå. Stadsfiskalen E. Ad. Windahl (död 1803) var med arbetare i tidningens redaktion samt redigerade densamma under flere år talet (enl. uppgift af B. Schöldström i Carlanders Anteckningar om sv. bibl och exlibris 2: 114).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_282.htm