[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 128
Ort: Stockholm.


Söndags-Bladet. 1832 23/9. Tr. hos G. Hjerta 1832. Ant.

1 v. 4 s.; 4:o, 2-sp. (20,4 x 16,4) och 1 litogr. i nr 1, föreställande Tryckfriheten, 1 rdr 32 sk. bko för 1832 okt.-dec.

Majoren frih. Ernst von Vegesack erhöll 1832 19/9 utg.-bevis å Folkwännen Söndagsblad, hvilken ansökan dock återtogs, och i stället sökte och erhöll han 19/9 utg.-bevis å Söndagsbladet. Häraf skulle det andra numret utgifvas 2:a söndagen i oktober, hvilket dock troligen ej skedde, enär ej mera än första numret är bekant.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_128.htm