[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 323
Ort: GÖTEBORG.


Reform 1881 28/9-87 28/7, med titeltillägg «Sveriges Storloges officiella organ» fr. 1883 30/6. Tr. hos Alb. Olson 1881 28/9-82 11/3, Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tr. 1882 24/3-83 26/5 [i Stockholm hos N. Joh. Björkman 1883 2/6-26/10 o. Svanbäcks boktr. 1883 27/10-85 24/9 i Upsala hos Almqvist & Wicksell 1885 1/10-86 30/12 och i Örebro, G. Blomqvist 1887 6/1- 28/7]. Ant. Med vignett och devis:

»Vårt fält: Verlden. Våra principer: Afhållsamhet och förbud. Vår mission: Att beskydda och återupprätta.»

1 v., L, t. o. m. 1883 3/11, därefter T.; 4 s Fol., 6 sp. (50 à 52 x 37,5 à 37); 7 sp. (55,5 x 43,3) 1887 17/3-28/4; 1 kr. (o. p.) 1881, 3 kr. (o. p.) 1882- 83 o. (p. i) 1884-85, 2 kr. 50 öre (p. i.) 1886-87.

Den åtföljdes af romanbilaga 1882. Reform fortsattes af I. O. G. T. Reformatorn tr. 1887 5/8. (Se 2: 828). Tidningen antogs till Sveriges Storloges af I. O. G. T. officiella organ 1883 juni samt utgafs enligt uppgift i titeln, af »Storlogens verkställande råd» 1887.

Utg.-bevis härå utfärdades för litteratören Carl Hurtig 1881 12/9 i Göteborg, 1885 26/9 i Upsala och 1886 17/12 i Örebro, hvilken ock varit dess redaktör med undantag af 1883 5/5-23/6, då den redigerades af Josef Lindqvist, och 1887, då Frithiof Eugène Ståhlgren, som som erhöll utg.-bevis 1887 20/1, var dess redaktör. Albert Gustaf Ljunggren (Adalbert) var 1885-87 korresp. till denna tidning.

[Jfr I. O. G. T. Good-Templar'n (2:683).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_323.htm