[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 621
Ort: KARLSKRONA.


Blekings-Posten [I original felaktigt Blekinge-Posten.] 1852 4/12-57 29/12, Nya Blekings-Posten 1858 5/1-64 13/5, Blekings-Posten 1864 20/5-27/5. Nyare Blekings-Posten 1864 31/5-30/12 och 1873 21/3-84 9/12 [I original felaktigt 1873 2/3.] samt Nyaste Blekings-Posten 1865 3/1-73 14/3. Tr. hos G. Améen & Comp. 1852-55 29/6, C. F. Skough 1855 3/7-64 13/5, Skoughs sterbhusdelägares tr. 1864 20/5-9/9, Clemens Witt 1864 15/9- 73 14/3, Witts sterbhusdelägares tr. 1873 21/3-16/5 och Edv. Browall 1873 20/5-84 9/12. Fr. 1852- 64, Fr. o. Ant. 1865- 72 och därefter Ant

2 v., Ti. L. 1852-55 2/6, Ti. F. 1855 5/6-75 o. 1877-84; 3 v., M. O. F. 1876; 4 s. .Fol., 3 sp. (29,2 à 38,5 x 19,5 à 21) 1852-64, 4 sp. (40 à 51,6 x 26,3 à 29,5) 1865-73 och 1876, 5 sp. (46 à 51,2 x 35) 1874, 75 o. 77-84; 3 rdr 16 sk. bko 1852-57, 6 rdr rmt 1858-74, 5 kr. 50 öre 1875, 76 och 5 kr. 1877-84 (o. p.).

Utg.-bevis å Blekings-Posten [I original felaktigt Blekinge-Posten] utfärdades för boktryckerifaktorn Peter Tubh 1852 25/11 (död 1853 aug.), faktor Anders Rosdahl 1853 7/9; å Nyare Blekings-Posten för boktryckaren Carl Fr. Skough 1857 14/12 (död 1864 16/5) och boktryckerikonstförvandten Edward Victor Browall 1863 25/11; å Nyaste Blekings-Posten för boktryckaren Clemens Witt 1864 13/10 (död 1873 15/3), hvarefter Browall å nyo började utgifva Nyare Blekings-Posten. Tidningen uppsattes af Georg Fr. Améen som 1852, 53 lämnade talrika bidrag däri.

Maximilian Axelson var dess redaktör 1874 jan.-ang., hvarefter Carl Henrik Thörnberg, som 1856-72 varit medarbetare däri, redigerade densamma 1874 sept.-84. Medarbetare däri var bl. a. Henrik af Trolle 1872-74.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_621.htm