[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 439
Ort: HALMSTAD.


Hallands-Posten (Fotnot: Första numren hade titeln Nya Hallands Posten 1857 24/11; Hallands-Posten 1857-73 22/2, o. fr. 1895 2/1 Hallandsposten 1873 26/2 -94 31/12) 1857 24/11- fortgår 1900. Tr. i Gernandtska bokt. 1857-58 6/12, C. E. Gernandt 1858 9/12-73 8/1, f. d. Gernandtska boktr. 1873 11/1-86 1/6 (och t. o. m. 1894 31/12 utsatt inom parentes) samt Joh. A. Svenssons boktryckeri fr. 1888 4/6. Fr. 1857-59, Fr. o. Ant. 1860-83 samt därefter Ant.

2 v., M. T. 1857-59 o. O. L. 1860-77; 3 v., M. O. F. 1878 -95, 4 v., M. O. T. L. 1896- 99 samt därefter 6 v.; 2 à 4 s. 1857, 58 o. därefter 4 s.; Fol. 3 sp. (34 à 31,5 x 21,6 à 18,8) 1857-62 omväxlande 1863 med 4 sp. (31,5 à 45,5 x 25 à 29), 4 sp. 1864-70, 4 sp. omväxlande 1871, 72, 78 o. 79 med 5 sp. (46,5 à 50,8 x 34), 5 sp. 1873-77, 5 sp. omväxlande 1880-95 med 6 sp. (51,5 à 59,4 x 40,7 à 40) 1896-98, o. 6 sp. omväxlande från 1899 med 7 sp. (58 x 46,5); 6 rdr. rgs. 1858-59, 4 kr. 50 öre 1860-72, 5 kr (o. p.) 1873- 95 och (p. i.) fr. 1896.

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckaren C. E. Gernandt 1857 23/11 och studeranden Johan Aron Svensson 1873 13/1, som då inköpte Hallandsposten med tryckeri. Båda hafva äfven varit tidningens redaktörer under några år.

Tidningen har redigerats af S. G. Liljenström 1860-71 sommaren, Joh. A. Svensson (förut medarbetare sedan 1867) 1871 sommaren-83 mars med Gustaf R. Peterson (Klippans son) såsom medredaktör 1879 jan.-80 sept., Hugo Hesselgren 1883 mars- död 89 10/3, J. D. Ruhe (medarb. 1883 nov.-89 mars) 1889 mars- 94 april, O. Dehn (medarb. f. 1893 sept.) 1894 maj-96 dec. och dens n. v. redaktör Ivar Viktor Kasimir Larsson fr. 1897 jan., hvilken inträdde såsom tillfällig medarbetare 1885 och varit fast anställd fr. 1888.

Bland, medarbetarne må bl. a. nämnas Knut Hallman, J. A. Hallgren 1873 hösten-76 maj, Joh. W. Ryberg, O. Gullbrand, H. F. Löhr, red.-sekreterare 1876 jan.-79 maj o. 1881 mars-82 sept., N. F. Malmberg 1882 nov.-83 mars, N. P. Erlén, J. Th. Lindblom, korresp. 1880, 81, Jacob V. Bergman korresp., Theo Lundberg red.sekreterare 1889 april-93 juli, Ivar Reuterström red-sekreterare 1894 juni-96 nov., Karl Neumann, red.-sekreterare 1896 dec.-99 juni och Ernst W. Svensson red.-sekreterare fr. 1899 juli.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_439.htm