[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 596
Ort: Stockholm.


Annonsblad för Stockholm. Bihang till Aftonbladets Stockholms upplaga 1878 23/11-80 27/3. Tr. i Aftonbladets tryckeri. Ant.

1 v., L., 2 à 4 s. Fol., 6-sp. (58,2 à 51,7 x 40,2 à 40) omväxlande med 7-sp. (57,3 x 47). Utdelades gratis till Aftonbladets Stockholms prenumeranter.

Utg.-bevis härå utfärdades för Aftonbladets redaktörer P. August Gödecke 1878 29/10 och Johan Reinhold Spilhammar 1879 3/6. (Jfr 2: 117).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_596.htm