[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 356


Läsning i blandade religions-ämnen. 1801 24/3-1805 13/11. Strengnäs, A. J. Segerstedt. Ant.

1 à 2 h. årl., 282 à 144 s. 8:o (14,7 x 7,4); 8 h. à 21 sk. 4 rnst. utom för h. 4, 6 o. 7, som kostade 24 sk. Af h. 2 utgafs ny upplaga 1807.

Teologisk tidskrift utgifven af biskopen i Visby Johan Möller, som undertecknat företalet till h. 1 1801 24/3 och sista (8) h. 1805 13/11, (Fortsatt af J. G. Bure se nr 377).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_356.htm