[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 200


Nya Lärda Tidningar. 1774 3/1-75 28/12. Stockholm, J. G. Lange, 1774, 75. Fr.

1 v., T.; 8 s. 8:o (15 x 8,3); 2 årgångar med register till hvardera. 12 dlr kpmt för årg.

Utg. af C. C. Gjörwell. Fortsattes 1776 af Stockholms Lärda Tidningar (nr 210).

[Fortsatte Lärda Tidningar (1:46).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_200.htm