[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 96


Prädiko-Bibliothek eller Samling af Betraktelser öfwer Evangelier och Epistlar samt andra Texter. Götheborg 1766.

1 v., 52 nr. 4:o (41 ark); 9 dlr kpmt.

Anonymt utg. af lektorn, teol. d:r Johan Rosén och gymnasiibliotekarien, mag. Carl J. Brag. Till censorer häraf hade af konsistorium i Göteborg förordnats domprosten O. Ekebom och lektor Rosén. Den förre satte »Imprimatur» på den senares inlämnade predikningar och denne på sin medintressents.

Jfr Stockholms Post Tidn. 1765: 100 och Samlaren 1773 4/10. s. 195. Intet ex. fins häraf i Kongl. bibl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_96.htm