Kungl. bibliotekets logotyp Bernhard Lundstedt
Sveriges periodiska litteratur
Rättelser och Tillägg


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1751


Hvad Nytt i Kyrkan? 1769 nr 1 (29/11). Tr. hos I. Smitt.

Utg.-sätt obekant, 8 s. Ut. 8:o; möjligen afsedd att blifva periodisk skrift. Af Sylwan, Sv. Pressens historia till 1772, s. 345, omnämnes detta nummer, som finnes uti Upsala Univ:s Bibliotek i Zetterströmska samlingen.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1751.htm