[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 118
Ort: Stockholm.


Musikaliskt Allehanda. 1830, 31. Musiknoter, stentryck af J. L. Ebeling.

Utg.-sätt obestämdt; hv. nr 4 s. 4:o (24 x 19); 6 nr à 12 sk. bko. Musikalisk tidskrift, innehållande kompositioner för sång (2 röster) och pianoforte af Rossini m. fl. kompositörer, utg. af friherre A. Cederström, som redan 1829 2/7 erhållit utg.-bevis härå, hvilket förföll, hvarefter han 1830 10/12 erhöll nytt dylikt.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_118.htm