[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 633
Ort: Stockholm.


[Köpenhamns Patent- och Industri-Tidning. (Svensk upplaga). Redigerad af A. Steenberg. 1880 okt. Tr. i Köpenhamn hos Bianco Luno. Ant. Med träsnitt.

Skulle utkomma å obest. tider, 16 s. Fol., 2-sp. (24 x 15,3). à 10 öre nummer. Blott 1 nr utkom. Saknas i kongl. biblioteket.

Z. Richter erhöll utg.-bevis härå i Stockholm 1880 16/10.]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_633.htm