[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 939
Ort: Stockholm.


Jultomten. Skolbarnens jultidning. Utgifven af Svensk Läraretidning. 1891 nov.-fortgår 1895. Tr. hos Gernandts boktr.-aktiebolag 1891-93 och därefter Iduns tryckeri aktiebolag. Ant. Med titelplausch, auto- och fototypier samt träsnitt.

1 årl., 16 s. Fol., 2- à 3-sp. (28 x 30,3) (28 à 32 x 20 à 22,5); 25 öre, praktupplagan 24 s., 50 öre.

Redigerad af Emil Hammarlund, som 1891 15/10 erhöll utg.-bevis.

Textbidrag förekomma häri af A. Bondesson, A. U. Bååth, Edv. Evers, Dan. Fallström, Frithiof Holmgren, Amanda Kerfstedt, K. A. Melin, Z. Topelius, C. D. af Wirsén, H. Wranér, N. P. Ödman m. fl., samt illustrationer af V. Andrén, Edv. Forsström, J. Kronberg, C. Larsson, August Malmström, Jenny Nyström, Gerda och John Tirén, Alf Wallander m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_939.htm