[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 185
Ort: GEFLE.


Folkskole-Tidskrift för Gefleborgs län 1878 dec.-80 nov. och Svensk Folkskoletidning 1880 dec.-81 dec. Tr. i Gefle-Postens tr. Ant.

1 m., 8 s. 8:o (18,2 x 10,9); 2 kr. 1879, 80 och 1 kr. 70 öre 1881 (p. i.).

Utg.-bevis utfärdades för litteratören Axel Nygren å Folkskole-Tidskrift för Gefleborgs län 1878 11/11 och å Svensk Folkskoletidning 1880 27/11, hvilken sistnämnda redigerades af folkskolelärarne Per Zimdahl och F. W. Samuelsson.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_185.htm