[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 1039
Ort: Stockholm.


Granskaren. 1894 okt. Tr. i Nanny Helgarzons tr. Ant.

Skulle utgifvas 1894 »när det kan». Blott ett prof nr 4 s. Fol., 5-sp. (47 x 32,5) utkom; 10 öre.

Utg.-bevis utfärdades härå 1894 29/10 för arbetskarlen Per Alexandersson.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_1039.htm