[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 52
Ort: Stockholm.


Lycurgus. 1822 23/3-21/12. Tr. hos E. A. Ortman 1822 23/3-26/10 och därefter å Marquardska tryckeriet. Fr.

1 v., 8 s. 1822 23/3-27/7 och därefter 2 v., O. L.; 4 s. 4:o (18,5 x 14,5); 46 nr (260 s.). 5 rdr 40 sk. (p. i.) för år.

Politisk tidning utg. af protokollsekreteraren Ad. Régner, ehuru kanslisten i Rikets ständers bank Carl B. Lundquist därå 1822 6/3 erhållit utg.-bevis.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_52.htm