[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 126
Ort: Stockholm.


Tidskrift för Läkare och Pharmaceuter. 1832 juli.-38 dec. Tr. i Thordsonska boktryckeriet 1832, hos C. M. Bredberg 1832-35 och L. J. Hjerta 1836-39. Ant.

1 m., 32 à 48 s.; 8:o, 2-sp. (18,2 x 9,6). 2 rdr bko 1832, därefter 5 rdr bko för år.

Denna tidskrift redigerades af professorerna vid karolinska institutet C. V. H. Ronander, And. Retzius och C. G. Mosander, hvilka båda sist nämnda erhöllo 1832 9/6 utg.-bevis därå, som förnyades 17/7 s. å.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_126.htm