[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 861
Ort: LUND.


Lund Notis- och Annonstidning för stad och landsbygd. Dalby, Staffanstorp, Kjeflinge. Svedala 1884 10/12-85 1/5; Lund 1885 4/5-87 1/6; Tidningen Lund 1887 3/6-92 20/4 o. Nya Lund 1892 22/4-fortgår 1900. Tr, i Berlings boktr. o. stilgjuteri 1884-85 1/5, Sjöström & Comp. 1885 4/5-17/7, Malmström & Comp:s tr. 1885 20/7-89 16/10, E. Malmströms boktr. 1889 18/10-90 30/4, M. Rahms boktr. 1890 2/5-91 19/10, Chr. Bülows boktr. 1891 21/10 o. 23/10, M. Rahms boktr., A. W. Wilner 1891 26/10-94 11/5, E. Malmström 1894 11/5 (extra blad). Håkan Ohlssons tr. 1894 18/5-2/7, och N. Fr. Carlströms tr. 1894 4/7-1900 31/1 o. därefter å Skånska Centraltryckeriet. Ant.

3 v., M. O. F., 4 s. Fol., 5 sp. (48,8 x 33,3), omväxlande med 6 sp. (52 x 40), 7 sp. (56 à 61,5 x 46,8) och 8 sp. (64,5 x 53,5); 50 öre 1884 dec., 6 kr. 1885- 91, 4 kr. 80 öre 1892-94, 3 kr. 60 öre 1895-97 och 2 kr. 40 öre fr. 1898 (p. i.).

Utg.-bevis å Lund utfärdades för redaktören Carl Fridolf Björling 1884 26/11, å Tidningen Lund för folkskoleläraren Nils Fredrik Carlström 1887 23/5, som erhöll dylikt å Nya Lund 1892 31/3.

Tidningen redigerades af Carl Fridolf Björling (Rolf Frid) 1884-87 1/6; Henrik Wranér (sign. Alvar Lekare, W.) var medredaktör 1887 3/6-89 25/1, förut medarbetare sedan 1886 febr., och Nils Fredrik Carlström redaktör fr. 1887 3/6.

Bland medarbetare häri må nämnas G. Alfred Brusewitz 1884 okt.-85 mars, Olof Dehn, tillf. bidrag 1885-90, Erik W. Haneson 1884-85, Klas Erik Hellström (K. E. H., Hellis, H. L. Ström) 1884-87(?), J. Emil Kleen 1891 dec.-92 maj, L. Rydner 1892, Pehr Julius Wallin 1890 mars-93 okt. o. tillf. bidrag af Johannes Andersson Hall i Halleröd (reseskildrare under sign. Helgo, o. poem), M. Rahm var tidningens förläggare 1885 7/12-92 20/5.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_861.htm