[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 126


Wecko-Cateches eller Söndags-Lust och Hwardagsro i anledning af de wanliga Söndags-Texter samt Nyttiga Hushålls-ämnen... Götheborg, I. Smitt 1768 31/2[-69 31/12]. Fr. med devis:

»Miscemus utile dulci.»

1 v., 16 s. 8:o (14,5 x 7,2); 3 dlr smt för årg. 52 nr (834 s.) utkommo häraf.

Hvarje nr består af två afdelningar, 1: Söndags-Lust, innehållande förklaringar öfver söndagstexterna och 2: Hwardags-ro, innehållande åtskilliga upplysningar i landthushålningen, framstälda, i frågor och svar. Utgifven af Gustaf Fredrik Hjortberg, kyrkoherde i Valda och Släp.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_126.htm