[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 228
Ort: Stockholm.


Tidskrift för lärare och uppfostrare. Utgifven af J. A. Dahlström, C. Ekendahl, G. R. Rabe, P. E. Svedbom, P. A. Siljeström och J. Söderlind. 1846 juni-48 dec. [Ny] Tidskrift för lärare och uppfostrare. Med bidrag af [förutom de nyss nämnde] N. J. Andersson, A. T. Bergius, J. I. Elfving, J. Lundbergsson, C. O. Ramström, A. N. Schmidt, P. A. Siljeström, P. E. Svedbom, P. E. Thyselius, E. R. Wahrenberg, J. M. Wimmerstedt, m. fl. [årg. 2 dessutom] O. E. L. Dahm och C. E. Wallander, utgifven af C. A. Bagge, förläggare, och A. Falk, redaktör 1849 mars-50. Tr. hos P. A. Norstedt & Söner 1846 juni-47 febr., L. J. Hjerta 1847, 48 årg. 2: h. 5, 6 o. 2: h. 1-4) och Joh. Beckman 1848 maj-dec, samt ny följd 3849, 50 och J. A. Dahlström 1850, 51. Ant.

6 h. årl., 64 s. 8:o (15,7 à 17 x 8,e) 1846-48; årg. 1 (1846, 47) och 2 (1847, 48) à 6 h. 8 h. årl. 48 s. 8:o (18,6 x 9,5) 1849 mars-50. 8 h. 1840 och 4 h. 1800. 2 rdr bko för årg.

Den redigerades af lektor Carl Ekendahl, som 1846 9/6 erhöll utg.-bevis, (årg. l: l, 3 o. 2; l), P. A. Siljeström (l: 2, 4 och 6), G. K. Rabe (l: 5 och 2: 3, 5), P. E. Svedbom (2: 2, 4, 6). Ny Tidskrift, hvarå bokhandlaren C. A. Bagge erhöll utg.-bevis 1849 7/3, redigerades af A. Falk.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_228.htm