[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 350


Carolina. En Månadsskrift utgifven af Lars Pet. Wålin. [1798 Febr., April]. Lund, J. Lundblad 1798. Ant.

1 h. hvarannan månad; h. 1 (Febr.), 108 s. o. h. 2 (Apr.) 56 s. 8:o (14,5 x 8); 32 sk. rgm. för halfår (= 3 h.)

Litterär tidskrift på vers och prosa utg. af docenten vid Lunds universitet L. P. Wahlin, hvilken förgäfves sökte privilegium härå. Ang. denna tidskrift, se Ljunggren, Sv. Vitterh. häfder 3:400 o. följ.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_350.htm