[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 379


Riksdags-Tidningar År 1809. Stockholm, H. A. Nordström 1809, 10. Fr.

Obestämda utgifningstider; 4 s. 4:o (17,8 x 13,8); 218 odat. nr, däraf 1-141 innehålla riksdagsförhandlingarna 1809 1/5-29/12 och 142-218 förhandlingarna 1810 3/1-2/5. (892 s., däraf de sista 16 s. register.)

Privilegium å utgifvandet af Riksdagstidningar under den pågående riksdagen tilldelades 1809 25/4 protokollsekreteraren A. Carlsson [af] Kullberg och aktuarien O. Sundel.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_379.htm