[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 853
Ort: Stockholm.


Kronan. Sveriges illustrerade tidning för nytta och nöje. 1888 15/10-92 febr. Tr. hos David Lund 1888 15/10-89 1/2, F. Mällborn 1889 8/2-12/4, Nya Tryckeri-aktiebolaget 1889 20/4 -91 1/5 och Mällborns tr. 1891 24/10-92 febr. Ant. Med titelvignett och träsnitt.

1 v. 1888, 89, 2 m. 1890-92, 4 s. Fol., 2- à 3-sp. (27,3 à 28,5 x 19,8 à 19,5) med bilaga till hvart nr 1888-90: Jäger, Illustrerad Världshistoria, 4 s. 8:o, 2-sp. (19,5 x 12,8), 2 delar (360 och 366 s.). I årgången 1891 inträdde afbrott i utgifningen mellan nr 16 (1/5) och 17 (24/10). 30 öre till årets slut 1888, 1 kr. 70 öre 1889 samt 2 kr. 20 öre 1890-92 (p. i.).

Redigerad af V. Halldin; utg.-bevis utfärdades 1888 2/10 för fru Johanna Charlotta Halldin, född Wahlström.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_853.htm