[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 3
Ort: Stockholm.


Landtbruks-Tidning. Med Kongl. Landtbruks-Akademiens bifall utgifven af några dess ledamöter 1814 7/7-17 24/12. A. Gadelius. Fr.

1 v.; 8 s. 4:o (16 x 12,8); 3 rdr bko.

Utg. af ekonomi-direktören Sven Brisman, som 1814 4/6 erhöll utg.-bevis. »Prospect til en Landtbruks Tidning» (4 s. 4:o) utkom först. Brisman tillkännagaf 1817 24/12, att tidningen med det sagda dag utgifna numret måste upphöra, emedan utgifvaren fått genom kongl. resolution af okt. 1817 afslag på sin i okt. 1815 inlämnade ansökan om portofrihet för tidningen, utan hvilken den ej kunde bära sig.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_3.htm
Kontakt: te@kb.se
Kungl. biblioteket