[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 353


Götheborgs Theater. 1800 10/2-12/3(?). Götheborg, Lars Walhström, 1800. Fr. med olika latinska citat såsom deviser.

1 v., 4 s. 4:o (17,8 x 12); 8 nr à 1 sk. specie. Enligt uppgift af Hammarsköld (Sv. Vitterh. s. 497) skulle härtill hafva hört »3 bilagor», hvilka dock saknas i både kongl. bibl:s och Upsala univ:s bibl:s ex.

Litterär tidskrift, innehållande recensioner öfver skådespel uppförda 1800 31/1-11/3 på Göteborgs teater, utgifven af d. v. stadsnotarien i Göteborg Arvid David Hummel.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_353.htm