[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 372


Wästgötha Tidningar. 1807 ?/1 [nr 2 utkom 15/1]-1810 26/12. Skara, F. J. Lewerentz 1807-10. Fr.

1 v., L.; 4 s. 4:o (15 à 15,9 x 11,8); 52 nr för hv. år; 1 rdr 16 sk. bko för år.

1805 17/3 erhöll boktryckaren F. J. Lewerentz privilegium å Wästgötha Tidningar. Under prenumerationsanmälan för 1808 står P. E. Lindskogs namn. Denne hade förut 1793-1806 utgifvit Skara Stifts Tidningar (nr 315), efter hvars upphörande Stifts-nyheterna infördes i Wästgöta Tidningar.

Sven Brissman och lektor P. Luth uppgifvas hafva deltagit i tidningens redaktion.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_372.htm