[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 938
Ort: Stockholm.


Nya Nisse (Julius Hodell) Illustrerad Veckotidning för Skämt, Humor och Satir. 1891 24/10-fortgår 1895 1900. Ant. Med titelvignett, illustrationer i träsnitt och autotypi samt devis: »Skratta mina barn och vänner.» Bellman.

1 v., L., 8 s. Fol., 3-sp. (31,8 x 21); 1 kr. till årets slut 1891, 5 kr. 23 öre 1892, 93 samt därefter 4 kr. (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades 1891 9/10 för kassören Carl Julius Mårten Hodell, som allt jämt varit dess redaktör, fr. o. m. 1894 biträdd af Birger Schöldström och Emil Norlander (enligt tillkännagifvande i hvart nr). Hodell utgaf 1891 20/10 ett flygblad Söndags-Nisse, Hodells. Illustrerad Veckotidning för Skämt, Humor och Satir. N:o 0, hvarå han 22/9 erhöll utg.-bevis, innehållande blott tillkännagifvandet: »Tidningen utkommer tillsvidare endast med detta nummer och uppgår i Nya Nisse (Julius Hodell)

Ordinarie tecknare däri hafva varit Per Hjalmar Eneroth (Marius och Puck) och C. Hall (C. H.), hvilken senare äfven ritat titelvignetten. Illustrationsbidrag hafva dessutom lämnats af Fritz Ahlgrensson (F. A.), Bror Blomqvist (B. B.), Gerhard Gyllenhammar (G. G.), Georg Hansen (Gicken), Nils Kjellberg (N. Kbg), John Nerman (N.), Axel Sjöberg, Tycho Ödberg (Tyx) m. fl.

Utom en del signaturer, som redan under Söndags-Nisse (2: 363, s. 124-126) blifvit nämnda, hafva i denna tidning följande signaturer under bidrag på vers och prosa begagnats af nedannämnda personer:

Alba = Julius Hodell; Don Basuno, E ... N ... = Emil Norlander; E. W-k = Ernst Wallmark; Fritz = Fritz Ahlgrensson; Heribert = Hj. Ekerot; Joël = Julius Hodell; Kulan = Gustaf Klingbom; Lætus = Hj. Ekerot; M-er = E. W. Möller; Nore = Emil Norlander; Olga v. K. = Hj. Ekerot; Robert S. = Robert Sachtleben; r-t = Hj. Ekerot; Sankte Per = Carl Eneroth.

[Lämnades som ersättning för Varieté (2:913) vid denna tidnings upphörande.]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_938.htm