[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 730
Ort: Stockholm.


Nordisk Pappers-Tidning. Fack- och annons-tidning för pappersfabrikation och pappershandel, skrif-. rit- och undervisningsmateriel, bokhandel, tryck-industri, bokbinderi och alla härmed beslägtade brancher. Organ för Sveriges Bokbindare-fackförening. (Fotnot: Det sista titeltillägget fr. o. m. 1886 15/7.) 1884 24/11-88 15/9. Tr. hos Gernandts boktryckeri-aktiebolag 1884 24/11 och 1886-87 1/12. Centraltryckeriet 1884 18/12-85 24/12 och därefter Fr. Mällborn. Ant.

1 v., 4 à 8 s. Fol., 3-sp. (27 à 27,5 x 20 à 19,8). utsändes 1884, 85 gratis till alla pappersfabrikanter, 1886 mot postarvodet 20 öre, 1887 4 kr. och 1888 3 kr. årl.

Utg.-bevis härå utfärdades 1884 21/11 för bokbindaren Axel Konrad Aronzon, hvilken i tidningen uppgifves vara dess utgifvare t. o. m. 1885 15/10. hvarefter cand. phil. Christian Semb, som var dess förläggare, äfven var dess utgifvare. Fortsattes af Nordisk Industri- och Papperstidning 1888 31/3-30/6 (2: 838).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_730.htm