[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 793
Ort: Stockholm.


Eko. Veckotidning för allvar och skämt 1886 24/12 (profnr), 1887 8/1-26/11. Eko. Populär Månadsskrift 1888 jan.-juni. Tr. hos V. Petterson 1886, därefter Associations-boktr. Ant. Med träsnitt.

1 v., L., 16 s. Fol., 3-sp. (27 x 16,2) 1886, 87 27/8, 4 s. Fol., 5-sp. (50 x 35,5) 1887 17/9-26/11 och 1 m, 8 s. st. 8:o, 2-sp. (25 x 15,6). 4 kr. 1887 samt 2 kr. 1888 ensam; tillsammans med Romanbladet (= Eko A o. B) 8 kr. fr. o. m. 1887 7/5 och 6 kr. 50 öre 1888.

Red. af J. P. Wallin 1886, 87 och utg. af litteratören Algot Emanuel Liljestrand, hvilken 1886 24/12 erhöll utg.-bevis, med bidrag af G. F. Lundström (Jörgen), Klas Ryberg, J. O. Åberg, A. F. Åkerberg m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_793.htm