[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 278


Carlstads Stifts-Tidningar. 1785 maj-87 april och 1788 maj-04 dec. Tryckte i Carlstad af Erik Widblad 1785-94, maj [och Joh. Laur. Horn, jun. 1794 juni-dec.] Ant.

1 m. 4 s. 8:o (14,6 à 15 x 8,5); 16 sk. specie för år.

Utg. af konsistorienotarien Georg Norström 1785 maj-87 april, hvarefter den åter började utgifvas 1788 i maj [med biträde af konsistorienotarien Per Alstedt t. o. m. 1789 1/5 af lektorn Magnus Eurén, hvilken därefter ensam fortfor t. o. m. 1794 att utgifva densamma, då en särskild stiftstidning ansågs öfverflödig, sedan enligt prästmötets i Carlstad beslut 1794 alla stiftsnyheter skulle införas från och med 1795 års början i Carlstads Stifts- och Stads Tidning (se 319). Carlstads Stifts Tidningar började å nyo utgifvas 1806 (se nr 366).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_278.htm