[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 384


Läsning i Hvarjehanda, utgifven af L. Hammarsköld. Första och Andra häftet. 1810 [april o. maj]. Skara, F. J. Lewerentz, 1810. Ant.

1 m.(?), 96 s. 8:o (14 x 7,7); blott 2 häften à 12 sk. bko utkommo.

Andra häftets titel uppgifver denna tidskrift vara »utgifven af Sällskapet Pro Joco», men företalet, dat. Stockholm d. 23 Maj 1810, är undertecknadt L. H.

Emot en i Journal för Litt. och Theatern 1810, 12-21 juni, införd recension af »Läsning i Hwarjehanda, H. 1», utgaf Hammarsköld:

»Anmärkningar wid Recensionen öfver Läsning i Hwarjehanda.» Stockholm, C. Delén 1810. 4:o, 16 s., hvilken såsom bihang åtföljde Allmänna Opinionens Organ.

Angående denna tidskrift och sällskapet »Pro Joco», se Ljunggren, Sv. Vitterhetens Häfder 4: 81, 140 o. följ.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_384.htm