[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 225
Ort: Stockholm.


Dagen 1845. 11/12-46 17/4. Tr. hos Schultze & C:o. Ant

6 v., 4 s., Folio 4-sp. (38,8 x 27,8). 7 rdr 32 sk. bko.

Politisk oppositionstidning, utg. och förlagd af boktryckaren Claës Joachim Schultze, som 1845 6/12 erhöll utg.-bevis. I extra blad 1846 18/4 [2 s. Fol., 3-sp. (28,5 x 20,5)] tillkännagifves, att som ansvarige utgifvaren C. J. Schultze försvunnit och medel saknas till tidningens vidare utgifvande, måste den upphöra. Detta tillkännagifvande är undertecknadt af A. Lindeberg, M. J. Crusenstolpe och Theodor Sandström, hvilka utgjorde tidningens redaktörer. Schultze förklarade i ett bref, offentliggjordt i Aftonbladet 1845 5/5, att han med anledning af de förluster, han lidit på Dagen i följd af redaktörernas, särskildt Sandströms slöseri, måst taga sin tillflykt att rymma ur landet. J. M. Rosén lämnade litteratur- och konstkritiska bidrag till denna tidning. Jfr Rosén, Några Minnesblad 2: 67.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_225.htm