[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 891
Ort: Stockholm.


Avisen. Internationell Tidning för resande. 1889 18/12-fortgår 1895 -1895 28/12. Tr. i Aftonbladets tr. Ant.

2 v., O. o. L., 4 s. Fol., 6- à 7-sp. (58 à 59 x 40 à 44,7) t. o. m. 1895 16/11, därefter 5-sp. (46 x 32); tr. å rosenfärgadt papper fr. o. m. 1895 20/11. Kostar blott postbefordringsafgiften, 20 öre, för helt år.

Utg.-bevis härå utfärdades för handelsbokhållaren Johan Albrecht Antonius Edvall 1889 26/11, agenten Carl Johan Moberg 1894 20/8 och bokhållaren Oscar Andersson 27/12 s. å.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_891.htm