[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 341
Ort: Stockholm.


Litografiskt Allehanda (Fotnot: Titlen hade 1864, 65 tillägget: Album för Svensk konst). 1859 dec.-65 dec. Tr. hos J. W. Lundberg 1859, I. Marcus 1860, J. & A. Riis 1861-64 nov., Louise Söderquist 1864 dec.-65 april, Sigfrid Flodin 1865 maj-dec. Ant. Med litografier tr. hos A. J. Salmson.

1 m., 8 s. och 4 pl. 4:o, 2-sp. (23,5 à 21 x 17,4 à 18); 12 rdr rmt för årg. jämte gratispremie.

Utgafs först af A. J. Salmson 1859, 60, därefter af bokhandlaren Sigfrid Flodin. Bland medarbetarne däri må nämnas Richard Bergström, Edward Bäckström och J. A. Kiellman-Göransson.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_341.htm