[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 57
Ort: Stockholm.


Tidskrift för Litteratur, Konst, Luxe och Moder för 1823[-24 28/7]. Utgifven af Ernst Graeff. Ecksteinska Tryckeriet. Ant; Med kprst o. litografier.

Enl. prenumerationsanmälan för 1823 1 v., men detta år utkommo endast 15 h., 52 à 24 s. 8:o (16,9 x 10,7), 394 s. med 5 kprst., 2 kolorerade och 8 okolorerade litogr. Därefter 1 v., L.; 24 s. 1824 jan.-april och 4 v., M. O. F. L.; 8 s. 1824 28/4-21/7; 8:o (16,5 x 9) 644 s. 11 rdr bko 1823, 2 rdr bko i kvartalet 1824.

Utg. af bokhandlaren Ernst Graeff, som 1822 19/12 erhöll utg.-bevis härå. Enligt dennes tillkännagifvande upphörde tidskriften 1824 21/6 21/6 med nr 53.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_57.htm