[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 622
Ort: KARLSKRONA.


Blekinge Läns Tidning 1869 18/12 (profnr) o. 1870 5/1- 73 5/7, Nya Blekinge Läns Tidning 1873 8/7-30/12, Nyaste Blekinge Läns Tidning 1874 3/1-7/5, Nyare Blekinge Läns Tidning 1874 9/5-75 27/11, Ny Blekinge Läns Tidning 1875 78 30/11-30/12, Alldeles Ny Blekinge Läns Tidning 1876 5/1- 78 30/11, med titeltillägget Nyhets- och Annonsblad för Karlskrona stad och Blekinge län, 1878 3/12-81 15/2 och Blekinge Läns Tidning, Karlskrona. Nyhets och Annonsblad för Karlskrona stad och Blekinge län 1881 17/2-fortgår 1900. Tr. i Bolagstryckeriet 1869-75. Aktiebolagstryckeriet 1876-78 28/9 och därefter i Länsboktryckeriet. Fr. o. Ant. 1869-76 16/9 o. därefter Ant. Med titelvignett 1869-73.

2 v., O. L. 1870-71 o. 1876-78 30/11 ; 3 v., Ti. T. L. 1872- 75, 1878 5/12-92 31/12 samt 4 v., M. O. T. L. fr. o. m. 1893 (hvilket år äfven en tre-nummers upplaga utgafs). 4 s. Fol., 4 sp. (47 x 28,5) omväxlande 1870 med 5 sp. (47 à 51,3 x 35), 5 sp. 1871-82 samt därefter 5 sp. omväxlande med 6 sp. (52 à 57 x 36,5), 7 sp. (57 à 64 x 43,5) och fr. 1892 äfven. 8 sp. (64 x 49,5) ; 6 kr. 1870-75, 1880-82 o. 1889-93 (4:nrs uppl., 3:nrs uppl. 1893 kostade 5 kr.) ; 5 kr. 1876-78 o. fr. o m. 1894; 5 kr. 50 öre 1879.

En Veckoupplaga häraf utgafs 1885-92 under titeln Blekingen (se nr 624).

Utg.-bevis utfärdades för kanslisten Frans August Blomqvist 1869 27/11 å Blekinge Läns Tidning, litteratören Johan Walfrid Blomqvist 1873 27/6 å Nya Blekinge Läns Tidning, för konstförvandten G. T. Westerdahl 1873 16/12 å Nyaste Blekinge Läns Tidning, för boktryckaren Fredrik Julius Hjertberg 1874 30/4 å Nyare Blekinge Läns Tidning, kantorn och orgelnisten Jonas Petter Källqvist 1875 22/11 å Ny Blekinge Läns Tidning, läroverksadjunkten, fil. d:r Bengt Olsson Oléen 1875 8/12 å Alldeles Ny Blekinge Läns Tidning och boktryckaren Göte Fredrik Bjurman 1881 10/2 å Blekinge Läns Tidning, Karlskrona. Den har redigerats af J. W. Blomqvist 1873 juli-74 19/5, K. J. Lindvall och C. H. Thörnberg 1874 19/5-25/8 och K. J. Lindvall ensam 1874 27/8-75, Bengt Olsson Oléen 1876-80 samt Göte Bjurman fr. 1881. Sven Olof Roth lämnade bidrag i början af 1870-talet, C. H Thörnberg medarbetare fr. 1890 juli, Emil Eggertz redaktionssekreterare 1884-87 april och Albert Holmkvist fr. 1897 maj.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_622.htm