[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 876
Ort: LUND.


Lunds Dagblad 1897 1/12-fortgår 1900. Tr. i Berlingska boktr. Ant.

6 v., 4 a. Fol., 6 sp. (52 x 39) omväxlande med 7 sp. (59 x 45,7); 6 kr. t. o. m. 1898 o. därefter 4 kr. 80 öre (p. i.).

Utgör fortsättning af Lunds Weckoblad (1: 206). Fr. o. m. 1898 har Lunds Stifts Tidning (I: 418) uppgått såsom en afdelning af Lunds Dagblad, hvilken har särskild paginering och därur kan urklippas.

Utg.-bevis utfärdades för redaktören Johan Emil Ander 1897 17/11 å denna tidning, som förlägges af Tidningsaktiebolaget i Lund.

Fasta medarbetare däri hafva varit: J. P. Sjöbeck, Mauritz K. L. Krook (sign. Vix) samt kyrkoherden Oskar Nilsson Levan, prof. Evert Wrangel, läraren vid Alnarps lantbruksinstitut Mats Weibull, stud. Alfred Fjelner (fr. 1899). Herman R. Ph. Grönvall var dess lokalredaktör i Malmö under hösten 1898, sedan Tidningsaktiebolaget inköpt den där utgifna Södra Sverige (se nr 961), hvilken uppgick i Lunds Dagblad.

Tillf. bidrag hafva däri förekommit af kapellmästare Carl Alfred Berg, agronomen Nils Hansson, fil. d:r Sigurd Hansson (i nationalekonomi och inrikes politik), fil. kand. Per Hilmer (litteraturanmälningar), Emrik Ingers (kulturspörsmål), intendenten Georg Joh:son Karlin, prof. H. H. von Schwerin, docenten Arthur Stille fil. d:r Fr. Vetterlund, prof. Fr. A. Wulff m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_876.htm