[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 240


Hwad Behagas? 1781 2/3-april?. Stockholm, A. J. Nordström. 1781. Fr.

Utgifningstider obestämda; nr 1-6 hafva 8 s., nr 7, 8 hvartdera 4 s. 4:o (16 x 11,7). Utgifna, enligt annonser i Stockholms Posten. nr 1-7 1781 2/3-30/3 à 1 sk. specie st.

Vitter skämttidning utgifven af Carl Michael Bellman, innehållande äfven stycken af Kexél och Lidner.

Nya upplagor häraf hafva utgifvits: »Hvad Behagas? Andra upplagan, Stockholm, H. G. Nordström 1833» [utg. af P. A. Sondén], i hvilken originalet i vissa delar ej blifvit följdt; samt i Bellmans Valda Skrifter utg. af Sondén, d. 5: s. 174-214, där dock blott 7 st. ur tidningen, aftryckts, liksom i Carléns stora upplaga af Bellmans Samlade Skrifter 1856-61 samt därefter utgifna upplagor. - »Hwad behagas? Tidning af C. M. Bellman Ett Hundraårsminne, upplifvadt och kommenteradt af C. Eichhorn. Stockholm, A. J. Seeligs förlag. Tryckt hos Isaac Marcus' Boktr-Aktiebolag, 1881.» Två olika upplagor, den ena i format lika med praktupplagan af Bellmans skrifter med originalvignetter från Bellmans tid. 8:o, 1 kr. Den andra i format lika med godtköpsupplagorna och utan omnämnda vignetter. Lit. 8:o, 1 kr. I båda finnas Anmärkningar förf. af Chr. Eichhorn.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_240.htm