[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 328


Historiska Tidningarne. För Månaderne Julius, Augustus och September 1795. Stockholm, A. Zetterberg, 1795. Ant. med devis å titelbladet:

»Frihet och Lugn».

2 v., O. L.; 4 s. 4:o (17 x 11,7); 1 rdr specie för halfår. Blott 27 nr hade utkommit, då tidningen 30/9 upphörde, hvarefter prenumeranterna erhöllo tillbaka 24 sk. af prenumerationsafgiften.

Fortsättning af Historiska och Statistiska Tidningar (nr 316), liksom dessa utg. af C. C. Gjörwell.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_328.htm